Behandelmethoden

Acupunctuur is een behandeling waarbij met zeer dunne steriele naalden, via bepaalde punten, prikkels aan de Qi-stroom gegeven wordt. Qi is een natuurlijke vitale energie van het lichaam. Qi stroomt door de meri-dianen die ons hele lichaam doorkruisen. D.m.v. de naal-den kan deze Qi-stroom zodanig beïnvloed worden dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam geacti-veerd wordt.
Na aanleiding van de diagnose wordt er bij het prikken soms met warmte gewerkt, dit kan met een speciale lamp of moxa, een smeulend kruid. Daarnaast kan er gecupt worden of er kan guasha toegepast worden.

Door het plaatsen van cups op de huid die een vacuüm creëren kan stagnatie opgelost worden en de ener-giestroom verbeterd worden. Guasha is een schraap-techniek waarbij afvalstoffen verwijderd worden en ver-beterd tevens de stroom van bloed en energie.Eventueel kan de behandeling aangevuld worden met massage en voedingsadvies.

 

Balance your life with AcuPuur

  • ACUPUNCTUUR

  • MASSAGES

  • NATUURGENEESKUNDE

  • GEZONDE LEEFSTIJL

  • BALANCED LIFE